MAĞARALAR  |   Türkiye'nin Gizli Hazineleri

DİKİT

NASIL OLUŞUR

DİKİT

Sarkıt ve dikitler mağaralarda en çok görülen oluşumlardır. Genellikle dikitlerin sarkıtlardan damlayan sularla oluştuğu sanılır ancak damlama sadece sarkıtlardan değil, tavandan da olabilmektedir. Bu da bir sarkıt olmadan da dikit oluşabileceği anlamına gelir. Dikitlerin çapları genel olarak sarkıtlardan daha fazladır. Bunun nedeni, kalsiyum karbonatça (CaCO3) zengin su damlalarının mağara tabanına düşer düşmez çarpmanın etkisiyle geniş bir alana yayılmasıdır. Bu güçlü çarpma, kalsitin etrafa dağılmasına neden olur. Bu dağılma bölgesinde kalsit daha geniş bir alana birikir ve altında bulunduğu sarkıttan daha büyük bir taban oluşmasına neden olur. Dikit yükseldikçe düşen damlanın çarpma şiddeti de azalır ve yukarı doğru sivrilerek devam eder. Dikitin oluşum hızını ve kalınlığını; damlanın düşme mesafesi, damlama oranı, damlalardaki bikarbonat miktarı ve buharlaşma doğrudan etkileyebilir.

Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.