MAĞARALAR  |   Türkiye'nin Gizli Hazineleri

AKMATAŞI

NASIL OLUŞUR

AKMATAŞI

Akmataşları mağaralarda sarkıt, dikit ve sütun kadar görülebilen oluşumlardır. Akmataşı oluşumu için ortamda bir su akıntısının olması gereklidir. Bu akıntı sırasında karbondioksit açığa çıkar ve kalsiyum karbonat çökelir. Buralarda oluşan kalsitler farklı renklerde olabilirler. Genellikle beyaz olarak bilinen kalsit, sarı ve kırmızı renklerde de görülebilir. Bu renklenme, suyun taşıdığı elementlerin kalsitin bileşimine girmesi ile meydana gelir. Akmataşları bir mağara duvarında çok geniş alanları kaplayabilir. Dikey olarak ise onlarca hatta birkaç yüz metre uzunluğunda olabilirler. Akmataşları neredeyse daima kalsit ya da diğer karbonat minerallerinden oluşur. Başlangıçta altında yatan taban veya duvar ana kayası üzerine gelerek, onların şeklini alan ince tabakalar halinde oluşur; ancak kalınlaştıkça yuvarlaklaşır. Akmataşların alt uçları genellikle perde sarkıtlarla sona erer.

Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.